Conferința Științifică Internațională „Stiinţele vieţii în dialogul generațiilor: conexiuni dintre mediul academic, universitar și de afaceri”

Cu prilejul aniversării a 70-a de la crearea primelor instituţii de cercetare şi a 55-a de la fondarea Academiei de Ştiinţe a Moldovei, la data de 25 martie 2016 în cadrul Universității Academiei de Științe a Moldovei își va desfășura lucrările Conferința Științifică Internațională cu genericul ŞTIINŢELE VIEŢII ÎN DIALOGUL GENERAȚIILOR: CONEXIUNI DINTRE MEDIUL ACADEMIC, UNIVERSITAR ȘI DE AFACERI. 

Evenimentul are drept scop major asigurarea unui dialog eficient și transferul de cunoștințe și experiență dintre savanții notorii din țară și străinătate cu cercetătorii juniori (masteranzi, doctoranzi din diverse instituții). Un alt aspect al evenimentului se axează pe realizarea conexiunii dintre mediul de afaceri cu cercetarea științifică.

Conferința este organizată de Facultatea Științe ale Naturii, Centrul de Genetică Funcțională și Școlile Doctorale Științe Biologice și Științe Geonomice din cadrul Universității Academiei de Științe a Moldovei și cuprinde următoarele secţii:
Realizări și perspective în domeniul:

  1. Ameliorării Plantelor
  2. Biomedicinei
  3. Bioinformaticii
  4. Schimbărilor Climatice
  5. Siguranței Alimentare
  6. Ecologiei și Protecției Genofondului

Detaliile desfăşurării Conferinței pot fi găsite în  Circulara II .
Materialele Conferinței vor fi editate.
Prezentarea rapoartelor şi posterelor se va face în limbile română și engleză.

Taxa de participare  - 50 lei.

 Informaţii suplimentare: 

E-mail: [email protected]
Tel. (+373 22) 73 74 50; 73 74 33