Conferința Internațională „European Conference on Crop Diversification“

Membrii echipei centrului de Genetică Funcțională al Universității de Stat ”Dimitrie Cantemir”, acad. Maria Duca și dr. Steliana Clapco, au participat în perioada 18-21 septembrie la conferința internațională „European Conference on Crop Diversification“ organizată la Budapesta de către Institutul Ungar de Agricultură Organică (ÖMKI).

Evenimentul a reunit cercetători, fermieri, reprezentanți ai companiilor private și ai instituțiilor decizionale din diferite țări, precum Ungaria, Germania, Finlanda, Belgia, Franța, Spania, Italia, Danemarca, Marea Britanie, Suedia, Olanda, Elveția, Portugalia, Estonia, Polonia, Argentina etc. Lucrările conferinței s-au desfășurat în cca 20 de sesiuni paralele, focusate pe diverse aspecte științifice și practice ale diversificării sistemelor agricole și alimentare, practicile agricole actuale, biosecuritate, principii de agricultură ecologică și alte subiecte de top în ordinea priorităților la nivel european și internațional. De asemenea, au fost organizate trei ateliere de lucru axate pe modul de promovare a diversificării culturilor în Europa și elaborarea unor recomandări la politicile existente, astfel încât să se facă față provocărilor. 

Echipa universității a venit la simpozion cu o lucrare prezentată în cadrul secției  Enhancing agrosystem resilience and performances by crop diversification. Doamna academician Maria Duca a împărtășit experiența grupului de cercetători pe care îl conduce, vorbind succint despre statutul actual al culturii de floarea-soarelui pe teritoriul Republicii Moldova .