Concurs Program de Mobilitate la IUCN, Dubna

USDC anunţă concursul pentru realizarea mobilității de scurtă durată la Institutul Unificat (Internațional) de Cercetări Nucleare (IUCN) din Dubna, Federaţia Rusă (jinr.ru). Mobilitatea va fi realizată în perioada 01.10.2019-30.12.2019 şi are ca scop studierea metodelor moderne de cercetare atât în cadrul orelor auditoriale, cât și prin intermediul activităților practice în laboratoarele de cercetare.

La concurs pot participa studenți, masteranzi, doctoranzi şi tineri cercetători ai USDC şi institutelor de cercetare, care studiază și realizează investigaţii ştiinţifice în domeniile: fizica stării condensate, fizica aplicată, metode fizice aplicate în medicină, biofizica, radiochimia, radiobiologia etc.

Cheltuielile de deplasare sunt acoperite integral.

Dosarul de concurs se va depune la decanatul Facultății Științe Fundamentale până la data de 05.09.2019 şi va include:

  1. cererea argumentată de participare la concurs;
  2. planul activităților ce urmează a fi realizate în cadrul IUCN;
  3. acordul decanului Facultăţii (studenți, masteranzi, doctoranzi) sau a conducătorului instituţiei (cercetători) referitor la intenţiei de participare;
  4. curriculum vitae (Europass).

Pentru mai multe informaţii ne puteţi contacta la
tel. (+373) 22 28 60 83.