Concurs pentru studenții - doctoranzi

În atenția doctoranzilor an. II și III de studii învățământ cu frecvență !

Ministerul Educației , Culturii și Cercetării anunță concurs în vederea acordării Bursei de excelență a Guvernului și Bursei nominale (pe domenii), pentru anul 2020.

Condițiile de participare sunt stipulate în Regulamentul cu privire la modul de acordare a Bursei de excelență a Guvernului și Bursei nominale (pe domenii) pentru doctoranzi (Hotărârea Guvernului nr. 161 din 13.02.2008).

Dosarele candidaților vor fi depuse la Secția doctorat și cercetare, până la 11noiembrie 2019.