Concurs pentru ocuparea funcției de președinte al Consiliului știinífic.

Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir” anunță concursul pentru ocuparea funcției de președinte al Consiliului științific.

Concursul se va desfășura în conformitate cu Metodologia de deseminare a Consiliului științific și de alegere a președintelui Consiliului științific.

Dosarele candidaților vor fi depuse la Secția personal și logistică, în perioada 04 noiembrie – 15 noiembrie 2019.

Dosarul candidatului va conține următoarele acte:

  • Copie legalizată a diplomei de absolvire a studiilor superioare;
  • Copie legalizată a diplomei de doctor în științe/doctor  habilitat și diplomei de conferențiar/profesor universitar;
  • Copia adeverinței privind dreptul de  a conduce doctorate;
  • Curriculum Vitae în format europass;
  • Lista lucrărilor științifice publicate de candidat în ultimii cinci ani;
  • Planul managerial privind organizarea și desfășurarea  programelor de  studii de doctorat.