Concurs pentru mobilitate Erasmus+

Universitatea de Stat “Dimitrie Cantemir” anunță concurs pentru o mobilitate Erasmus+ oferită de Universitatea de Vest din Timișoara.

La concurs pot participa studenții înmatriculați la ciclul licență/masterat/doctorat, domeniile de studii: literatură and lingvistică, biologie.

Dosarul participanților trebuie să conțină:

  • CV (Europass);
  • Adeverință academică;
  • Scrisoare de motivare;
  • Declarație  pe propria răspundere care confirmă participarea/neparticiparea anterioară în cadrul unor mobilități Erasmus+;
  • Plan de activitate (doar pentru studentii din ciclul master/doctorat).

Dosarul complet poate fi depus în biroul 23, Serviciul Internaționalizare.

DEADLINE – 9 Decembrie, orele 11:00.