Concurs pentru conferirea titlurilor științifico-didactice

Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir” anunță concursul pentru conferirea titlului științifico-didactic.

Concursul se va desfășura în conformitate cu Regulamentul instituțional de conferire a titlurilor științifico-didactice, aprobat prin decizia Senatului nr.3/3-2 din 04.11.19

Dosarele candidaților vor fi depuse la Secția personal și logistică, în perioada 04 noiembrie – 03 decembrie 2019.

Dosarul candidatului va conține următoarele acte:

  • Cererea candidatului
  • Copia diplomei de doctor/doctor habilitat
  • Copia diplomei de conferențiar (pentru titlul de profesor)
  • Confirmarea experienței științifico-didactice în învățământul superior  (5 ani pentru conferențiar universitar, 10 ani pentru profesor universitar)
  • Lista publicațiilor
  • Raport de realizare a indicatorilor de performanță (Anexă)
  • Dovezi concludente la raport