Concurs pentru obținerea Bursei de mobilitate „MIRCEA CIUHRII”

La finele anului 2016, UnAȘM a lansat proiectul de sponsorizare „Științele vieții în dialogul generațiilor” in memoriam profesor Mircea CIUHRII. Actul de binefacere este susținut de fiul renumitului virusolog - omul de afaceri, doctor în biologie Ceslav CIUHRII.
Astfel, în conformitate cu Regulamentul privind bursele de merit în cadrul Universității Academiei de Științe a Moldovei, se anunță concursul de obținerea a BURSEI DE MOBILITATE „MIRCEA CIUHRII”.

Bursă de mobilitate, care se acordă în bază de concurs, pentru acoperirea cheltuielilor de deplasare în străinătate în scopul participării la conferinţe, stabilirea de noi relaţii de colaborare, însușirea unor metode noi, promovarea imaginii ştiinţei autohtone, etc. 

Dosarul de concurs se va depune la Secția Internaționalizare și Comunicare (Mediateca, Căminul UnAȘM) și va include:

  1. cererea argumentată de participare la concursul pentru acordarea bursei;
  2. dovada participării la un eveniment sau invitația de a vizita o instituție de peste hotare;
  3. devizul privind cheltuielile pentru deplasare (bilete transport, cazare);
  4. acordul decanului Facultăţii (studenți, masteranzi, doctoranzi) sau a conducătorului Instituției în care este angajat de bază (cercetători) asupra intenţiei de participare;
  5. o scrisoare de recomandare din partea conducătorului științific (în cazul mobilităților de lungă durată);
  6. curriculum vitae (Europass).

Obligațiile bursierilor: Promovarea imaginii UnAȘM, a cercetării și a bursei „Mircea CIUHRII”. Raportarea și prezentarea unui raport privind activitățile realizate, în termen de 30 de zile după obținerea bursei.

Dosarele se vor examina în ședința Comisei de concurs a burselor de merit din cadrul UnASM.

Pentru mai multe informații ne puteți contacta:
Tel. (+373) 22 28 61 07
E-mail: [email protected]