Concurs pentru obținerea Bursei unice de performanță științifică „MIRCEA CIUHRII”

La finele anului 2016, UnAȘM a lansat proiectul de sponsorizare „Științele vieții în dialogul generațiilor” in memoriam profesorului Mircea CIUHRII. Actul de binefacere este susținut de fiul renumitului virusolog - omul de afaceri, doctor în biologie Ceslav CIUHRII. Astfel, în conformitate cu Regulamentul privind bursele de merit în cadrul Universității Academiei de Științe a Moldovei, se anunță concursul de obținere a BURSEI UNICE DE PERFORMANȚĂ ȘTIINȚIFICĂ "MIRCEA CIUHRII".

Bursa se acordă în bază de concurs pentru aprecierea performanţelor deosebite și realizărilor remarcabile în știință obținute de cercetători (monografii, manuale, publicate în țară și peste hotare, articolele ştiinţifice apărute în reviste de specialitate din străinătate și cu factor de impact, implementarea de noi metode, brevete obținute, rapoarte, comunicări, postere prezentate la manifestări ştiinţifice, participări la târguri şi expoziţii etc.) realizate pe parcursul anului 2016,  precum și stimularea activităților de promovare a științei în societate. Totodată, se va aprecia promovarea imaginii UnAȘM și a personalității - savantului Mircea CIUHRII (spoturi video și audio, flyere, volante, fluturași, postere, pliante, broșuri, publicitate on-line, etc.)

Cuantumul bursei este de 3 000 lei pentru studenți și masteranzi, 5 000 lei - doctoranzi și 10 000 lei - cercetători.

Eligibilitate: studenți, masteranzi, doctoranzi și cercetători din domeniul ştiinţelor naturii din UnAȘM și AȘM.

Dosarul de concurs va include:

  1. cererea argumentată de participare la concursul pentru acordarea bursei (demers);
  2. dovada obținerii unei performanțe sau realizare științifică, acte confirmative conform indicatorilor din Grila de evaluare;
  3. documente confirmative privind relevanța evenimentelor/măsurilor planificate/desfășurate (în cazul evenimentelor științifice) și necesitatea finanțării acestora în scopul stimulării și aprecierii tinerilor cercetători (concept, invitație, program, lista participanți etc.);
  4. materiale promoționale (în cazul acțiunilor de promovare).

Dosarele vor fi depuse până la 5 mai 2017, ora 15:00 la Secția Internaționalizare și Comunicare (Mediateca, Căminul UnAȘM, str. Academiei 3/2).

Comisei de concurs a burselor de merit din cadrul UnASM va examina dosarele depuse în baza indicatorilor din Grila de evaluare.

Pentru mai multe informații ne puteți contacta:

Tel. (+373) 22 28 61 07, e-mail: [email protected]