Concurs pentru obținerea Bursei de cercetare „MIRCEA CIUHRII”

La finele anului 2016, UnAȘM a lansat proiectul de sponsorizare „Științele vieții în dialogul generațiilor” in memoriam profesor Mircea CIUHRII. Actul de binefacere este susținut de fiul renumitului virusolog - omul de afaceri, doctor în biologie Ceslav CIUHRII.
Astfel, în conformitate cu Regulamentul privind bursele de merit în cadrul Universității Academiei de Științe a Moldovei, se anunță concursul de obținere a BURSEI DE CERCETARE „MIRCEA CIUHRII”.

Bursă de cercetare se acordă în bază de concurs pentru stimularea cercetării în domeniul științelor naturii și promovarea imaginii științei în societate. Cuantumul bursei este de 5000 lei pentru studenți, masteranzi, doctoranzi și 10000 lei pentru cercetători. Bursa se acordă în două tranșe, 50% după anunțarea rezultatelor concursului de selecție şi 50% după finalizarea proiectului şi prezentarea raportului de activitate.

Eligibilitate: studenți, masteranzi, doctoranzi și cercetători din domeniul ştiinţelor naturii din UnAȘM și AȘM.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 24 martie 2017, ora 17.00.

Dosarul de concurs se va depune la Secția Internaționalizare și Comunicare (Mediateca, Căminul UnAȘM) și va include:

  1. cererea argumentată de participare la concursul pentru acordarea bursei;
  2. proiectul de cercetare și planul de realizare a acestuia pentru perioada de acordare a bursei. Durata proiectului: aprilie-decembrie 2017.
  3. lista de lucrări publicate, copiile acestora, 
  4. confirmarea participării la manifestări științifice etc.;
  5. confirmarea participării în proiecte de cercetare;
  6. o scrisoare de recomandare din partea coordonatorului științific;
  7. curriculum vitae (Europass).

Obligațiile bursierilor: Realizarea activităților conform planului, promovarea imaginii UnAȘM, a cercetării și a bursei „Mircea CIUHRII”. Raportarea și prezentarea activităților realizate după fiecare trei luni. La încheierea proiectului, beneficiarul întocmeşte un raport de activitate, avizat de coordonatorul științific. 

Dosarele se vor examina în ședința Comisei de concurs a burselor de merit din cadrul UnASM.

Pentru mai multe informații ne puteți contacta:
Tel. (+373) 22 28 61 07
E-mail: [email protected]