Colocviumul științific interuniversitar studențesc „Grigore Vieru” cu genericul: „Cercetăm ca să performăm”, ed. a IV

La 1 martie 2018 a avut loc ediția a IV a Colocviumului științific interuniversitar studențesc „Grigore Vieru” cu genericul: „Cercetăm ca să performăm”, organizat de Departamentul Științe Umaniste, care a devenit deja o bună tradiție în cadrul Facultății de Științe Umaniste. Colocviumul a demarat cu un cuvânt de salut al șefei Departamentului, dr. conf. Stela Spânu și alocuțiunea inaugurală „Cercetarea filologică, un valoros factor de confirmare a performanței tânărului studios”, rostită de dr. conf. Tamara Cristei.
Evenimentul a marcat prima zi de primăvară cu „mărțișoare” deosebite: sinteze ale celor mai reușite cercetări științifice realizate pe parcursul acestui an de studii de către studenții facultății și studenții invitați de la Facultatea de  Litere, USM. Colocviumul s-a desfășurat într-o formulă dublă: a) sesiunea de referate prezentate în plen de către studenții de la UnAȘM : Gore M., Androncean L., Alexandrov D., Vatamanu A., Zaharia M. (an. 3), Velișco A. (an. 2) și Țurcanu N., Stegărescu L. (an.3), USMși b) discuția în formatul unei mese rotunde cu genericul „Creația lui Grigore Vieru în viziunea tinerilor cercetători”. Colocviul condus de studenții Gore Marcela, Alexandrov D. și Cojocaru Aurelia a generat discuții interesante și puncte de vedere diverse, care  au încins spiritele cutezătoare ale participanților. La final, au fost formulate recomandări pentru ediția viitoare și au fost desemnați diplome de participare studenții cei mai activi la discuție și cu diplome speciale cele mai relevante comunicări ale participanților.

Gore Marcela, studentă an. III;
Tamara Cristei, dr. conf., Departamentul
Științe Umaniste.