Candidații admiși la studii superioare de doctorat anul de studii 2018-2019

Consiliul științific a aprobat Lista candidaților admiși la studii superioare de doctorat

Candidații admiși la studii superioare de doctorat  sunt invitați în perioada 10 -16 octombrie, între orele 13.00-17.00, bir. 14 să semneze contractele de studii după cum urmează:

10 octombrie – Școala doctorală științe fizice; Școala doctorală științe chimice și tehnologice; Școala doctorală științe geonomice

11–12 octombrie – Școala doctorală științe biologice; Școala doctorală științe economice și demografice; Școala doctorală matematica și știința informației

15 și 16 octombrie – Școala doctorală științe umaniste; Școala doctorală științe juridice, politice și sociologice

Ordinul de înmatriculare se emite după semnarea contractelor de studii și achitarea taxei de către candidații la studii în regim cu taxă.