AVIZ! Ședința Cercului de Filosofie

Cercul de filosofie de pe lângă Catedra Filosofie, Istorie și Metodologia Cercetării a UnAȘM își propune o nouă activitate: o serie de întâlniri informale consacrate fenomenologiei.
Obiectivul fundamental al acestor întâlniri (pe care le preconizăm a fi realizate săptămânal) este de a pune la dispoziția studenților metoda fenomenologică de cercetare – analiza reflexivă – astfel încât aceștia s-o poată aplica în cercetările lor private și academice.
Ședință va avea loc la data de 5 februarie 2016, ora 17.00, auditoriul 22 a UnAȘM

Responsabili: dr. Alex Cosmescu și lect. univ. Andrei Perciun.

Sunt invitați toți cei interesați