Aviz! În atenția directorilor Școlilor doctorale, conducătorilor de doctorat și studenților-doctoranzi

Pe 27 noiembrie 2018 Senatul Universității de Stat „Dimitrie Cantemir” a aprobat Procedura operațională PO. A-9 privind evaluarea și susținerea tezei de doctorat.