Aviz! Mobilitate de studiu la Universitatea din Oradea

USDC anunță concurs de selecție a studenților pentru Mobilități Erasmus+ de studiu la Universitatea din Oradea. Toate cheltuielile vor fi acoperite integral din fondul programului ERASMUS+, în baza acordului încheiat de Departamentul Geografie, Turism și Amenajarea Teritoriului, Universitatea din Oradea cu Departamentul Științe Biologice și Geonomice, USDC. Programul Uniunii Europene pentru Educație, Formare, Tineret și Sport pentru perioada 2014-2020 ERASMUS+, are ca scop dezvoltarea competențelor și angajabilității (capacității de inserție profesională) prin oferirea unor oportunități de educație, formare și activități de tineret sau sport. Mai multe informații cu privire la program puteți să găsiți pe pagina oficiala a Oficiului ERASMUS PLUS MOLDOVA (http://www.erasmusplus.md).
La concurs pot participa studenți, masteranzi și doctoranzi din cadrul USDC, care realizează investigații științifice în domeniile: sociologie și culturologie, științe ale pământului, turism și agrement, arhitectură și planificare urbană.
Dosarul de concurs se va depune la Decanat, biroul 109, Bloc B de studii, până la data de 10 decembrie 2018, ora 17:00 și va include:

  1. cererea argumentată de participare la concurs;
  2. planul activităților ce vor fi realizate;
  3. acordul decanului Facultății asupra intenției de participare;
  4. lista de mobilități academice realizate până în prezent;
  5. certificarea competențelor lingvistice;
  6. curriculum vitae (Europass).

Mobilitatea va dura 5 luni și va fi planificată până la data de 31.07.2018.
Pentru mai multe informații ne puteți contacta:
Tel. (+373) 22 28 60 837, E-mail: [email protected]