AVIZ! În atenția studenților-doctoranzi înmatriculați în anul I de studii!

Întâlnirea conducerii UnAȘM cu doctoranzii anului I de studii  va avea loc pe 03 noiembrie curent, ora 15.00, Sala Polivalentă a Universității.

Sunt invitați doctoranzii, directorii și metodiștii Școlilor doctorale, membrii Consiliului științific și consiliilor școlilor doctorale și conducătorii de doctorat.