Aviz! Cursuri de formare continuă a personalului didactico-științific

Pe 04 decembrie curent, ora 13.00, în sala Senatului se va desfășura seminarul cu tematica „Noul cadru de referință al curriculumului universitar”.

Formator: Vladimir Guțu, dr. hab., prof. univ., decan al Facultății Psihologie și Științe ale Educației, USM.