Aviz! Concurs pentru suplinirea posturilor de conducere

UnAȘM anunţă concurs pentru suplinirea posturilor de conducere (decan și șef de departament) după cum urmează:

- decan Facultatea Ştiinţe ale Naturii 
- decan Facultatea Ştiinţe Exacte
- decan Facultatea Ştiinţe Socioumanistice
- şef Departament științe umaniste
- şef Departament științe biologice și geonomice
- şef Departament chimie, matematică și informatică.

  1. Actele necesare :
  2. cererea de înscriere la concurs;
  3. fişa personală de evidenţă a cadrelor;
  4. copia carnetului de muncă;
  5. copii ale diplomei de licenţă, de master sau echivalente ale acestora;
  6. copii ale diplomei de doctor habilitat sau de doctor în domeniul ştiinţei corespunzător postului, ale diplomei de profesor universitar sau de conferenţiar universitar, precum şi ale diplomelor sau titlurilor onorifice (după caz);
  7. copii ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare (a stagiilor), cu specificarea
  8. cursurilor urmate, a probelor de promovare şi a calificativului obţinut;
  9. lista lucrărilor ştiinţifice şi metodice publicate (la solicitare se prezintă şi originalul lucrării şi lucrările expuse la diferite expoziţii republicane şi internaţionale).

Depunerea cererilor şi dosarelor la Secţia personal şi logistică (bir. 1, str. Academiei 3/2) – 15 noiembrie – 30 noiembrie 2017.