Asigurarea calității studiilor universitare

La 25 octombrie a avut loc seminarul „Asigurarea calității studiilor universitare: de la provocări la perspective” organizat de ANACEC și Agenția universitară a Francofoniei (AUF), în colaborare cu Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova,.

Deschiderea seminarului a avut loc în prezența Doamnei Elena BELEI, secretar de stat în cadrul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova, Domnului Andrei Chiciuc, Președinte ANACEC, Domnului Mohamed Ketata, Director regional AUF pentru Europa Centrală și Orientală și Domnului Iordan Petrescu, Președinte al Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățămîntul Superior (ARACIS).

La eveniment, din partea USDC, au participat prorectorul acticitate didactică dr., conf. univ. Port Angela și decanul facultății Științe ale Naturii dr., conf. univ. Elenciuc Daniela.

Scopul seminarului a fost generalizarea activităților de evaluare externă a calității programelor de studii superioare de licență realizate de ANACEC (ANACIP) în perioada anilor 2016-2018, precum și pregătirea terenului pentru evaluarea externă a calității instituțiilor de învățământ superior.