Ședința cercului ”Arta oratorică”. În dialog spiritual cu patriarhul literaturii române din Republica Moldova Vladimir Beșleagă

Ziua de 26 mai, 2017 va rămâne în memoria studenților de la facultatea Științe umanistice, specialitatea „Limba și literatura română/limba engleză” prin discuția de neuitat cu scriitorul și omul de cultură Vladimir Beșleagă, unul din cei mai valoroși artiști ai cuvântului din perimetrul literaturii române, model de consacrare civică și profesională, luptător pentru promovarea adevărului istoric și științific prin operele sale, un susținător al tinerilor talentați și al tineretului studios din republică. Dialogul a fost dinamizat de studenta Gore Marcela, an.2, și Mîțu Cristian, cl. a XII-a, LAȘM.  Grație discursului captivant al scriitorului, prin fața studenților și a elevilor s-a perindat istoria apropiată a basarabenilor, destinul dramatic al literaturii române în epoca totalitarismului sovietic și lupta de rezistență a scriitorilor întru apărarea valorilor naționale, materiale și spirituale. Studenții au avut multe întrebări pentru Vladimir Beșleagă, ce vizau arta transfigurării artistice a realității într-o operă literară, specificul romanelor create de autor, literatura contemporană și problemele tinerilor din RM etc. În dialog s-au inclus și elevii din LAȘM, în special cei din clasele a XII-a, pe care i-au interesat arta construirii tipurilor umane în romanele psihologice ale autorului, și în felul acesta căutând să se documenteze pentru BAC. În general, toți cei prezenți la eveniment au susținut activ dialogul cu octogenarul scriitor, care le-a demonstrat un model de implicare în destin, astfel încât să devii personalitate de succes respectând întotdeauna legile de aur ale omeniei.