APEL de PARTICIPARE la Conferința științifică a doctoranzilor ”Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetători”, ediția a VI-a

UNIVERSITATEA DE STAT „DIMITRIE CANTEMIR”

APEL de PARTICIPARE
la Conferința științifică a doctoranzilor
 Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetători,
ediția a VI-a

Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir” (noua denumire a Universității Academiei de Științe a Moldovei) face Apel de participare la Conferința științifică a doctoranzilor Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetători, care se va desfășura la 15 iunie 2018.
La Conferință sunt invitați să participe doctoranzii Școlilor doctorale din cadrul Universității de Stat „Dimitrie Cantemir”, doctoranzii din alte școli doctorale din țară și din străinătate.
Prezentările vor avea loc în cadrul școlilor doctorale:

 • Matematica şi ştiinţa informaţiei
 • Științe fizice
 • Științe chimice şi tehnologice
 • Științe biologice
 • Științe geonomice
 • Ştiinţe umaniste
 • Științe economice și demografice
 • Științe juridice, politice şi sociologice

Înregistrarea la Conferință se va face on-line, prin completarea  Formularului de participare,  până la 20 mai 2018.   
Lucrările științifice vor fi expediate în perioada 720 mai 2017, la adresa: [email protected]
conform cerințelor și însoțite de avizul conducătorului de doctorat (semnat, scanat):

 • numărul de pagini complete (A5) – 5-6;
 • caractere Times New Roman;
 • dimensiunile caracterelor – 10;
 • spaţiul între rânduri – 1;
 • margini: sus/jos/–1,5, dreapta/stânga – 2,0 cm;
 • titlul lucrării va fi scris centrat cu majuscule (BOLD); sub titlu, centrat, se va scrie numele/prenumele autorului (ITALIC), şcoala doctorală, instituția (Italic);
 • referinţele bibliografice vor fi prezentate la sfârşitul lucrării în ordinea alfabetică a numelui autorilor, fiind numerotate. În text, citările se fac prin indicarea între paranteze patrate a poziţiei din lista bibliografică;
 • Tabelele şi figurile vor fi numerotate şi însoţite de legendă.
 • Suplimentar, imaginile și fotografiile se trimit separat, într-unul din formatele jpg, png, tif

Limbile de comunicare ale conferinței: română, engleză.
Lucrările Conferinței vor fi editate în culegeri.
Taxă de participare nu se percepe!

Informaţii suplimentare: 
E-mail: [email protected].; [email protected]  
Tel. (+373 22) 72-71-40 ; 73-84-00