Programul Conferinței științifice cu participare internațională ,,Biodiversitatea în contextul schimbărilor climatice”, ediția a III-a

Universitatea de Stat ,,Dimitrie Cantemir” (anterior Universitatea Academiei de Științe a Moldovei) vă invită să participați la Conferința științifică cu participare internațională ,,Biodiversitatea în contextul schimbărilor climatice”, ediția a III-a, care se va desfășura la 22 noiembrie 2019 în următoarele secțiuni:

 • Biodiversitatea ecosistemelor acvatice și terestre.
 • Invaziile biologice în condiții de instabilitate a factorilor climatici.
 • Schimbări climatice și riscuri asociate.
 • Riscuri naturale și tehnogene.
 • Impactul schimbărilor climatice asupra mediului și societății.
 • Dezvoltarea durabilă a Republicii Moldova: stare și tendințe.

PROGRAMUL CONFERINȚEI

Articolele se vor prezenta în una din limbile română, rusă, engleză.
Organizatorii conferinței:

 • Departamentul Științe Biologice și Geonomice, USDC;
 • Centrul Genetică Funcțională, USDC;
 • Școala Doctorală Științe Geonomice;
 • Școala Doctorală Științe Biologice;
 • Secția doctorat și cercetare, USDC

în colaborare cu:

 • Institutul de Ecologie și Geografie, Chișinău;
 • Universitatea „Spiru Haret”, București;
 • Universitatea ,,Bioterra”, București;
 • Universitatea ,, Ștefan cel Mare” Suceava;
 • Universitatea ,, Alexandru Ioan Cuza”, Iași.

Informații suplimentare: e-mail - [email protected] și pe saitul universității http://usdc.md