Al XI-lea Congres Internațional al Geneticienilor şi Amelioratorilor din Republica Moldova

Avem deosebita onoare de a Vă invita la cel de-al XI-lea Congres Internaţional al Geneticienilor şi Amelioratorilor din Republica Moldova organizat de către Asociaţia Ştiinţifică a Geneticienilor şi Amelioratorilor din Republica Moldova în colaborare cu Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir” şi Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor, în perioada 14-17 iunie 2021, la Chișinău.

Vă puteți înregistra, prin completarea FORMULARULUI DE PARTICIPARE până la data de 15 martie 2021 la următoarele secțiuni:

  • Genetica generală şi moleculară
  • Genetica umană și medicală
  • Genetica şi ameliorarea plantelor
  • Genetica şi ameliorare a animalelor
  • Biotehnologii vegetale şi animale

Limba de comunicare – Engleza.

Lucrările științifice pentru participare la Congres vor fi remise până la data de 15 martie 2021, la adresa electronica [email protected]

Detaliile privind condițiile de redactare a lucrărilor pot fi găsite în Circulara I.

Taxa de participare este de 100-300 lei pentru participanții din Republica Moldova și 100-300 euro pentru participanții străini.

Informații adiționale: E-mail: [email protected]