Acord de colaborare cu Universitatea Națională „Yuriy Fedkovych” din Cernăuți

Pe data de 28 noiembrie, delegația Universității de Stat „Dimitrie Cantemir”, formată din rectorul USDC - Aurelia HANGANU și reprezentanții Serviciului Internaționalizare - Sorin ȘCLEARUC și Veaceslav ȘUIU, au realizat o vizită la Universitatea Națională „Yuriy Fedkovych” din Cernăuți (CHNU), Ucraina, cu scopul fortificării relațiilor bilaterale și semnării unui acord cadru de colaborare.

Partea ucraineană a fost reprezentată de către rectorul CHNU -  Roman PETRYSHYN, prorectorul pentru cercetare și relații internaționale – Petro FOCHUK, prorectorul pentru cercetare, educație și instruire – Tamara MARUSYK, șeful departamentului relații internaționale – Sergiy Lukanyuk și coordonatoarea de programe a departamentului relații internaționale – Cristina BOIKO.

În cadrul întrevederii, a fost pus accent pe intensificarea relațiilor între cele două universități prin realizarea proiectelor comune de cercetare, a programelor de mobilități pentru profesori și studenți dar și dezvoltarea programelor de Master cu Dublă Diplomă și, de asemenea, programe de doctorat în co-tutelă.