Academicianul Maria DUCA cu o prelegere publică la Academia Română

La invitația Academiei Române, în data de 24 martie 2017, doamna academician Maria DUCA, rectorul UnAȘM, a prezentat la Filiala Iași a Academiei Române o expunere publică cu titlul: „Aspecte de genetică funcțională la plante”. Raportul prezentat poate fi accesat aici.

În prelegerea sa, doamna academician a abordat mai multe aspecte legate de cercetările fundamentale și aplicative privind evaluarea la nivel genetic a germoplasmei și genofondului plantelor de cultură. Aceste studii ale academicianului Maria DUCA facilitează procesul de ameliorare şi creare a hibrizilor înalt competitivi și oferă posibilităţi de selectare direcţionată a formelor cu caractere economic valoroase.

Un subiect aparte, abordat de doamna academician a ținut de prezentarea experienței Centrului universitar de Genetică Funcțională din cadrul Universității Academiei de Științe a Moldovei, în domeniul biologiei moleculare.

La conferința în cauză au participat cercetători din institutele subordonate Filialei Iași a Academiei Române, cadre didactice și cercetători din cadrul Universității de Medicină și Farmacie „Gr. T. Popa” Iași, de la Facultatea de Biologie din cadrul Universității „A.I. Cuza” din Iași, precum și de la Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Iași.

În cadrul discuțiilor, s-a reiterat ideea dezvoltării unor noi posibilități de cooperare și mobilitate academică a studenților și cadrelor didactice în cadrul instituțiilor universitare și de cercetare de pe ambele maluri ale Prutului.

Fiind prezentă la Iași, rectorul UnAȘM a vizitat și Institutul de Chimie Macromoleculară „P. Poni” al Academiei Române unde a avut o întâlnire cu cercetătorii și Consiliul Științific al Institutului.