AVIZ! În atenția doctoranzilor anilor I-III de studii. A doua etapă a evaluărilor anuale.

Începând cu 10 septembrie curent  se organizează a doua etapă a evaluărilor anuale (vezi Programul  evaluărilor anuale plasat pe site-ul USDC în luna mai).

Clauda Oltu, șef secție cercetare, doctorat și managementul calității