Întrevederea rectorului UnAŞM doamnei academician Maria Duca cu vice–președintele Academiei Naționale de Ştiințe a Georgiei domnul profesor Ioseb Bachiashvili

La data de 4 februarie 2014, rectorul Universității Academiei de Științe a Moldovei doamna acad. Maria Duca s-a întâlnit cu Vice-președinte Academiei Naționale de Științe a Georgiei domnul profesor Ioseb Bachiashvili, aflat într-o vizită de lucru în Republica Moldova. 
În cadrul întrevederii doamna rector a făcut prezentarea generală a instituției, inclusiv a laboratoarelor și altor elemente de infrastructură științifică, precum și a rezultatelor obținute de instituție în domeniul educațional, de cercetare și de colaborare internațională. 
Totodată, părțile au efectuat un schimb de opinii referitor la perspectivele dezvoltării cooperării reciproc avantajoase și posibilitățile extinderii colaborării profesionale între Universitatea Academiei de Științe a Moldovei și instituțiile de profil din Georgia.

Evenimentul a avut loc într-o atmosferă cordială şi constructivă.