Tudor SPĂTARU

11/25/2014

Marţi, 25 noiembrie 2014, ora 11:00 în sala mică a Institutului de Chimie AŞM (et. 3, bir. 349) a avut loc seminarul ştiinţific intitulat: “MECANISMUL CATALITIC AL SINTEZEI ORGANICE CU PARTICIPAREA RADICALILOR 3D- ŞI H-”.

Seminarul a fost prezentat de profesorul Tudor Spătaru, Columbia University, New Work (SUA). Prezentatorul a vorbit despre căile de obţinere a unor radicali şi de optimizare a acestora, accent punîndu-se pe radicalii netoxici. Cercetările date vor fi utilizate în sinteza substanţelor farmaceutice.

La eveniment au fost prezenţi studenţii şi masteranzii de la specialitatea Chimie a UnAŞM, cercetători şi doctoranzi din cadrul InCh al AŞM.