Studenţi din străinătate

UnAȘM oferă posibilitate cetățenilor străini de a obține studii superioare de doctorat, ciclul III, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare .
La momentul actual, în cadrul clusterul-ui UnivER Science își desfășoară studiile de doctorat 22 de doctoranzi din România, Federația Rusă, Germania, SUA, Italia, Turcia și Azerbaidjan.

Condițiile de înscriere la doctorat pentru cetățeni străini

Cetăţenii altor state şi apatrizii se înscriu la studii de doctorat în bază de contract.
Dosarele cetăţenilor străini vor conţine suplimentar următoarele acte:

  • copia paşaportului naţional avînd termenul de valabilitate cel puţin un an de zile;
  • declaraţia de valoare asupra actelor de studii, eliberată de ministerul educației din ţara de provenienţă a cetăţeanului (confirmarea autenticităţii actelor de studii, durata studiilor, valoarea academică şi profesională a actului de studii, descrierea sistemului de notare);
  • candidaţii care şi-au făcut studiile în străinătate (cu excepţia României) vor prezenta traducerea diplomei, legalizată notarial, precum şi copia legalizată a certificatului de recunoaştere şi echivalare a acesteia de către Ministerul Educaţiei;
  • certificatul băncii cu privire la confirmarea creditelor disponibile pentru perioada studiilor;
  • cazier judiciar;