Servicii

ACTIVITATE DE CERCETARE

  • alinierea secvenţelor proteice;
  • analiza expresiei genelor (microarray);
  • identificarea elementelor cis-reglatoare;
  • proiectarea experienţelor în baza informaţiei sistematizate în bazele de date bionformatice;
  • analiza statistică şi prezentarea grafică a datelor experimentale;
  • elaborarea strategiilor de monitorizare a informaţiilor biomedicale pentru realizarea reviului sistematic;
  • implementarea limbajelor de programare orientate pentru bioinformatică.

ACTIVITATE EDUCAŢIONALĂ

  • asigurarea activităţilor educaţionale în contextul implementării serviciilor on-line şi dezvoltarea platformei educaţionale UnAŞM. Web page: http://e-learning.unasm.asm.md/).
  • elaborarea cursurilor asistate de calculator;
  • stimularea utilizării sistemului UNIX în cercetări.