Publicații

PLANURI EDITORIALE

Planul de editare a lucrărilor didactico-științifice pe anul 2018

Planul de editare a lucrărilor didactico-științifice pe anul 2017

Planul de editare a lucrărilor didactico-științifice pe anul 2016

PUBLICAȚII USDC

Lista publicațiilor editate

Publicții în culegeri și reviste științifice:

  • Departamentul Științe Biologice și Geonomice
  • Departamentul Chimie, Matematică și Informatică
  • Departamentul Științe Umaniste

PUBLICAȚII PERIODICE

Dialogica. Revistă de studii culturale și literatură