Proiecte CGF

Proiecte instituționale

11.817.04.19F

11.817.04.19F Aspecte funcţionale şi genetico-moleculare ale genomului la floarea-soarelui (Helianthus Annuus L.).
Tipul proiectului: Proiect instituţional (nr. de înregistrare – 590.INST).
Termen de realizare: 2011-2014.
Conducătorul proiectului: DUCA Maria, membru cor., dr. hab. biol.

Executori:
Duca Maria, director, cercet. şt. principal; Clapco Steliana, cercet. şt.; secretar şt.; Port Angela, cercet. şt. coord..; Glijin Aliona, cercet. şt. coord.; Budeanu Oleg, cercet. şt. coord.; Leviţchi Alexei, cercet. şt.; Şestacova Tatiana, cercet. şt.; Rotarenco Victoria, cercet. şt.; Dencicov-Cristea Lidia, cercet. şt.; Munteanu Viorel, cercet. şt.; Martea Rodica, cercet. şt.; Chilari Rodica, cercet. şt. st.; Calmîş Ana, cercet. şt.; Nechifor Victoria, cercet. şt.; Abduşa Daniela, cercet. şt. st.; Acciu Adriana, cercet. şt. st.; Gorceag Maria, cercet. şt. st.; Tabără Olesea, cercet. şt. st.; Gordeev Victor, cercet. şt. st.; Doroş Irina, lab.; Manole Alexandru, lab.

Metode de cercetare:
Cercetările preconizate se vor realiza prin aplicarea unui complex de instrumente bioinformatice şi baze de date: NCBI, GEO, Gene Expression Atlas, Gene Ontology, programare în limbajul R, etc. Tehnicile de analiză vor include: spectrofotometrie, electroforeză, revers transcripţie (RT-PCR), AFLP, SCAR etc.

Obiectivele proiectului:
Pentru a spori eficienţa cercetărilor fundamentale în scopul valorificării resurselor genetice prin programe de ameliorare şi creare a hibrizilor înalt productivi, rezistenţi la boli şi dăunători, investigaţiile se vor realiza la nivelul sistemelor model utilizate în practica agricolă, conform următoarelor obiective:

 • Studiul şi elaborarea unor reţele de gene şi transducţie a semnalelor implicate în diverse procese metabolice;
 • Aspecte ale semnalizării intracelulare în baza sistemului model ASC-Rf la floarea – soarelui;
 • Particularităţi fiziologice, biochimice şi genetice ale răspunsului defensiv în sistemul H. annuus L. - O. cumanna Wallr.

Originalitatea investigaţiilor preconizate constă în abordarea integrativă, complexă a sistemelor vii prin analize in silico şi proiectarea experienţelor în baza informaţiei sistematizate în băncile de date genomice.

Rezultatele ştiinţifice obținute:
A fost constatat rolul giberelinelor în mecanismele de dezvoltare reproductivă şi elaborate reţelele de gene implicate în reglarea homeostaziei redox, activitatea şi biogeneza mitocondriilor, metabolismul energetic, microsporogeneza, semnalizare, procese de reparaţie şi recombinarea ADN-ului, etc., procese determinante în manifestarea androsterilităţii -androfertilităţii la floarea soarelui. 
Au fost identificate gene cu expresie diferenţiată în dependenţă de faza de dezvoltare și acţiunea diferitor factori - componente importante a rețelelor metabolice ce pot servi drept model util pentru studiul proceselor similare la alte specii de plante.

09.817.04.001A

09.817.04.001A Activitatea funcţională a genomului la plante.
Tipul proiectului: Proiect instituţional (nr. de înregistrare – 383.INST).
Termenul de realizare: 2009-2010.
Conducătorul proiectului: TODERAȘ Lidia, dr. hab.

Executori:
Duca Maria - cercet. ştiinţific princip., dr. hab., prof. univ.; Toderaş Lidia - cercet. ştiinţific princip., dr. hab.; Budeanu Oleg - şef laborator, dr.; Reva Veaceslav - şef laborator, dr. hab.; Zgardan Dan - şef laborator, dr.; Minciună Vitalii - şef laborator, dr. hab.; Barbacar Nicolae - cercet. ştiinţific coordonator, dr. hab.; Port Sergiu - cercet. ştiinţific coordonator, dr.; Leviţchi Alexei - cercet. ştiinţific coordonator, dr.; Kahovscaia Irina - cercet. ştiinţific coordonator, dr.; Lupaşcu Victor - cercet. ştiinţific super., dr.; Rotarenco Victoria - cercet. ştiinţific super., dr.; Munteanu Viorel - cercet. ştiinţific; Şestacova Tatiana - cercet. ştiinţific, drd.; Midoni Andrei - cercet. ştiinţific; Rezinciuc Svetlana - cercet. ştiinţific, drd.; Lazareva Iulia - cercet. ştiinţific; Mîţa Elena - cercet. ştiinţific; Calmîş Ana - cercet. ştiinţific; Cosovan Ana-Maria - laborant superior, drd.; Ţapu Lucia - laborant superior, drd.; Cordun Marina - laborant superior; Ţîcu Iulia - laborant superior; Ciobanu Aurelia - laborant superior; Beleţchi Igor - laborant superior; Nechifor Victoria - laborant superior; Balan Victoria - laborant superior; Martea Rodica - laborant superior; Babii Ana - laborant superior.

Metode de cercetare:
Pentru executarea proiectului au fost exploatate următoarele baze de date GenBank, GEO, RegSite Database of Plant Regulatory Elements, AGRIS, PlantPromoter DB, TAIR. Aplicaţiile utilizate la diferite etape de prelucrare a informaţiilor extrase au fost BLAST, ORF-Finder; Scan Prosite, programele NSITE-PL Şi NSITEM-PL, din cadrul Molquest2, şi programul Antheprot; Multiexperiment viewer; PLACE; Predotar şi Mitoprot.

Obiectivele proiectului:
Identificarea genelor ţinte, implicate în dezvoltarea florii (în special a staminelor) şi în recombinarea ADNmt, pentru factorii de transcripţie selectaţi.

Rezultatele ştiinţifice obţinute:
Au fost evaluate informaţiile referitoare la planta model Arabidopsis thaliana, pentru identificarea genelor susceptibile la acţiunea GA3, promotorilor şi factorilor lor de transcripţie şi a proteinelor nucleare implicate în recombinarea ADNmt. Producerea formelor ASC va fi accelerată, reducând, totodată, şi cheltuielile temporale şi umane. Rezultatele obţinute demonstrează posibilitatea utilizării datelor şi cunoştinţelor obţinute în baza plantelor model (Arabidopsis) şi transferului lor pe specii mai slab studiate (în special la cele la care genomul încă nu este secvenţiat precum floarea-soarelui). În acest scop analiza explorativă oferă elaborarea ipotezelor pentru aplicarea în practică a cunoştinţelor fundamentale a proceselor biologice, ca ASC.

15.817.05.03F

15.817.05.03FRezistența florii-soarelui (Helianthus annuus L.) la lupoaie (Orobanche cumana Wallr.): mecanisme genetico-moleculare și fiziologice

Tipul proiectului: Proiect instituţional
Termen de realizare: 2015-2018.
Conducătorul proiectului: DUCA Maria, acad., dr. hab. biol.

Executori:
Duca Maria, director, cercet. şt. principal; Clapco Steliana, secretar şt., cercet. şt.; Port Angela, cercet. şt. coord..; Budeanu Oleg, cercet. şt. coord.; Şestacova Tatiana, cercet. şt.; Rotarenco Victoria, cercet. şt.; Munteanu Viorel, cercet. şt.; Martea Rodica, cercet. şt.; Țapu Lucia, cercet. șt.; Mutu Ana, cercet. şt.; Nechifor Victoria, cercet. şt.; Abduşa Daniela, cercet. şt.; Acciu Adriana, cercet. şt. st.; Tabără Olesea, cercet. şt. st.; Gordeev Victor, cercet. şt. st.; Doroş Irina, lab.; Manole Alexandru, lab.; Zara Ion, lab.

Metode de cercetare:
Pentru realizarea obiectivelor propuse vor fi utilizate metode: citochimice (evidențierea prin colorări specifice a diferitor compuși biologici); anatomice și morfologice; biochimice (spectrometrie, electroforeză); de biologie moleculară (PCR cu primeri RAPD, SCAR, SSR, ISSR; RTime-PCR); bioinformatice (limbajul de programare R; analiza datelor RefSeq, ShortRead); microbiologice (izolarea, cultivarea, identificarea microorganismelor); sociologice (ancheta, fișa de observație); statistice.

Obiectivele proiectului:

 • evaluarea variabilității genetice, morfologice și fiziologice a diferitor populații geografice de O. cumana (studiul polimorfismului genetic interpopulațional; determinarea răspândirii, identificarea raselor și caracterizarea virulenței populațiilor de lupoaie; studiul evoluției, morfologiei și biologiei parazitului).
 • screening-ul molecular și fenotipic al diferitor genotipuri de floarea-soarelui (identificarea markerilor moleculari asociați cu rezistența și testarea germoplasmei de floarea-soarelui; aprecierea fenotipică a reacției de răspuns a genotipurilor de floarea-soarelui la infecția naturală și artificială cu lupoaie).
 • studiul mecanismelor de interacțiune gazdă-parazit (evaluarea nivelului de expresie a genelor asociate cu rezistența și elaborarea rețelelor de gene implicate în stresul biotic; determinarea activității enzimelor-cheie în răspunsul plantelor-gazdă la acțiunea fitopatogenului; studiul calitativ al proteinelor implicate în sistemul de interacțiune floarea-soarelui - lupoaia; evidențierea particularităților anatomice gazdă-parazit și localizarea specifică a diferitor compuși biochimici).

Rezultatele ştiinţifice preconizate:

În rezultatul cercetărilor preconizate va fi determinată variabilitatea intrapopulațională, structura genetică și originea mono- sau polifiletică a populațiilor de O. cumana, existente în arealul de cultivare a florii-soarelui în RM; va fi identificată prezența genei Or5 şi vor fi evaluate pe fondal artificial de lupoaie genotipurile de floarea-soarelui, care ulterior vor fi grupate în: rezistente, tolerante și sensibile; vor fi elucidate mecanisme moleculare și fiziologice de interacțiune în cadrul patosistemului gazdă-parazit și vor fi identificați  factorii principali, care determină impactul parazitului asupra plantei-gazdă.

Proiecte bilaterale

15.820.18.04.10/B

15.820.18.04.10/B– Screening-ul proteinelor alergene, prin metode proteomice și genomice, în soiurile de mere create în Belarus și Republica Moldova. 
Tipul proiectului: Proiect bilateral MOLDOVA – BELORUS.
Termen de realizare: 2015-2016.
Conducătorul proiectului: PORT Angela, dr. în biologie, conf. univ.

Executori:
Port Angela – cercet. şt. coord., director, dr.; Duca Maria – cercet. şt. coord., dr. hab., acad.; Șestacova Tatiana - cercet. şt. sup., dr.; Clapco Steliana – cercet. şt. sup., dr.

Scopul proiectului: efectuarea unui screening al conținutului de proteine alergene în diferite soiuri de mere.

Obiectivele proiectului:

Însuşirea metodelor și obținerea datelor experimentale de:

 • Izolare și purificare a proteinelor alergene
 • Electroforeza uni- și bidimensională
 • Obținerea ADNc și efectuarea PCR cu primeri specifici
 • Analiza hărților proteomice în programul "PDQuest Advanced" (Bio-rad, USA)
 • Determinarea activității de expresie a genelor implicate în sinteza proteinelor alergene

Diseminarea datelor obţinute.

 • Participări la conferinţe
 • Publicarea datelor
 • Elaborarea recomandărilor practice

Rezultatele ştiinţifice preconizate:

Va fi efectuat un schimb de experiență și cunoștințe cu instituția parteneră -  Grădina Botanică Centrală a Academiei de Ştiinţe Naţionale din Republica Belorusă, se vor însuși și implementa noi metode proteomice de cercetare.
Vor fi acumulate date privind nivelul de expresie a genelor codificatoare a proteinelor alergene în fructele de măr comercializate pe piața din Republica Moldova.

13.820.15.10 GA

13.820.15.10 GA– Utilizarea Microscopului Holografic Digital pentru Studiul Ţesuturilor Biologice utilizând LabVIEW. 
Tipul proiectului: Proiect bilateral MOLDOVA – GERMANIA.
Termen de realizare: 2013-2014.
Conducătorul proiectului: DUCA Maria, acad., dr. hab. biol.

Executori:
Duca Maria, director de proiect; Glijin Aliona, cercet. şt. sup.; Batîr Ludmila, cercet. şt. sup.; Acciu Adriana, cercet. şt. st.; Gorgeag Maria, cercet. şt. st.

Obiectivele proiectului:

 • Elaborarea conceptului de configurare optică pentru microscopul holografic digital bazat pe actualul state-of-the-art.
 • Elaborarea software-lui bazat pe LabVIEW de prelucrare a imaginii preparatelor biologice pentru configurarea optică prin utilizarea microscopului holografic digital dezvoltat.
 • Aplicarea microscopului holografic digital pentru studiul obiectelor biologice.

Rezultatele ştiinţifice preconizate:
Conceptul utilizării microscopului holografic digital bazat pe actualul state-of-the-art în analiza microscopică a preparatelor biologice. Primele imagini digitale ale obiectelor biologice obţinute prin aplicarea microscopului holografic digital. Posibilitatea aplicării microscopului holografic digital în analiza preparatelor biologice. Imagini 3D a preparatelor biologice digitale. Baza de date a imaginilor obiectelor biologice obţinute şi stocate pe platforma LabVIEW.

13.820.18.06/RoA

13.820.18.06/RoA– Analiza polimorfismului genetic intraspecific pentru elaborarea markerilor moleculari a unor chemotipuri de plante medicinale şi aromate.
Tipul proiectului: Proiect bilateral MOLDOVA – ROMÂNIA.
Termen de realizare: 2013-2014.
Conducătorul proiectului: BUDEANU Oleg, dr. biol.(Moldova)/ GILLE Elvira, dr. prof. (România)

Executori:
Budeanu Oleg, director de proiect; Duca Maria, cercet. şt. coord.; Clapco Steliana, cercet. şt. sup.; Leviţchi Alexei, cercet. şt. sup.; Martea Rodica, cercet. şt.; Mutu Ana, cercet. şt.; Grosu Cătălin-Alexandru, cercet. şt.

Obiectivele proiectului:
Însuşirea metodelor de:

 • Prelevare din flora spontana şi evaluarea biodiversitatii prin studiul populatiilor naturale şi caracterizarea acestora din punct de vedere morfo-fitochimic.
 • Extracţie a materiei prime vegetale dupa principiile Farmacopeei Europene şi analiza capacitaţii biosintetice a plantelor medicinale.
 • Analiză fitochimică calitativă şi cantitativă: cromatografie in strat subtire (TLC), cromatografie lichida de inalta performanta (HPLC), gaz cromatografie cuplată cu spectrometrie de masa (GC-MS).
 • Identificare, caracterizare şi multiplicare genotiopurilor/ecotipurilor cu potential biosintetic şi chemotiparea lor prin metodele sus menţionate.
 • Extragere a ADN-ului nuclear, proteine din material vegetal proaspăt şi uscat.
 • Separare electroforetică a acizilor nucleici şi proteinelor
 • Efectuare a reacţiei polimerizării în lanţ cu primerii randomizaţi RAPD.
 • Analiză a profilurilor RAPD şi asocierea lor cu alte date (morfologice, biochimice).

Rezultatele ştiinţifice obţinute:
Analiză morfologică, fitochimică și genetică a 90 de genotipuri de Origanum vulgare și Hyssopus officinalis prelevate din cultură și flora spontană a R. Moldova și România a pus în evidență diversitatea intra- și interpopulaţională.
Au fost stabilite chemotipuri la Origanum vulgare și  chemovarietăți la Hyssopus officinalis care corespund cerințelor farmacopeii europene și pot fi utilizate în scop farmaceutic și cosmetologic.
Chemotipurile de Origanum vulgare colectate din flora spontană a RM au  un conținut scăzut de timol și carvacrol fapt care permite utilizarea acestora în scopuri fitoterapeutice.

10.820.04.14BF

10.820.04.14BF– Amprentarea genotipurilor de floarea-soarelui şi stabilirea gradului de hibridare a seminţelor prin utilizarea marcherilor moleculari.
Tipul proiectului: Proiect bilateral MOLDOVA - BELARUS (nr. de înregistrare 315.BA).
Termen de realizare: 2010-2011.
Conducătorul proiectului: PORT Angela, dr. biol.

Executori:
Duca Maria, dr. hab., prof. univ.; Port Angela, dr., conf. univ., conducător de proiect;Leviţchi Alexei, dr. în ştiinţe biologice; Şestacova Tatiana, doctorand; Popa Maia, contabil.

Metode de cercetare:
Extragerea ADN-ului cu CTAB (Centrifugă Hettich, 2008, congelator Sanyo, 2008, sistem de fotodocumentare, 2009); analiza PCR (Amplificator, Corbet, 2008); electroforeza în gel denaturant de poliacrilamidă (sistem de electroforeză, 2008); vizualizare în gel de agaroză.

Obiectivele proiectului:

 • Analiza profilurilor heliantininei la diferite genotipuri pentru a pune în evidenţă spectrele specifice.
 • Selectarea primerilor SSR cu un nivel înalt de polimorfism şi informare.
 • Analiza SSR a diferitor genotipuri de floarea - soarelui (linii, soiuri şi hibrizi) cu selectarea ulterioară a locilor specifici (polimorfi), astfel constituind un indice de apreciere a autenticităţii genotipului;
 • Studiul comparativ al particularităţilor specifice a profilului genetic şi evidenţierea marcherilor prin aplicarea tehnicii SSR şi a marcherilor proteici în baza heliantininei.
 • Stabilirea unor criterii de apreciere a calităţii materialului ameliorativ de floarea-soarelui. Testarea în baza amprentării genetice se poate valorifica, în cazul unor soiuri noi sau in curs de omologare prin protecţia dreptului de autor, sau analize de rutină în scopul paşaportizării liniilor si hibrizilor de floarea-soarelui de la persoane fizice şi companiile care produc seminţa comerciala.

Rezultatele ştiinţifice obţinute:
A fost studiat profilul genetic la 21 genotipuri de floarea-soarelui, homo- şi heterozigote prin tehnica SSR cu 28 primeri ORS, care au pus în evidenţă 163 alele. Numărul de alele per locus a variat între 1 (ORS795) şi 15 (ORS70), demonstrînd polimorfismul marcherilor investigaţi cu valori ale indicelui PIC (Polymorphic Information Content) de la 0,5 pînă la 0,92. Pentru aprecierea autenticităţii genotipului pot fi recomandaţi primerii ORS78, ORS261, ORS349, ORS366, ORS509, ORS795, ORS811, ORS836, iar cei care manifestă codominanţă: ORS78, ORS509, ORS811, ORS815 sunt potenţiali markerii în estimarea gradului de hibridare. 
Au fost analizate 540 profiluri polipeptidice ale heliantininei la genotipurile de origine autohtonă belorusă. Din cele 9 genotipuri beloruse, 8 s-au caracterizat printr-un singur profil, demonstrînd că acestea sunt linii cu grad înalt de puritate genetică. Genotipul nr. 4 din Belorusia a relevat 4 profiluri cu diferită frecvenţă, iar două forme paterne LC Raus şi LC 39 au indicat 3 şi respectiv 2 profiluri atipice. Aceste date urmează să fie în continuare verificate pentru a stabili cauza spectrelor atipice observate (impuritate genetică, contaminări, populaţie heterogenă etc.).

10.820.09.09GA

10.820.09.09GA – Evaluarea potenţialului farmaceutic al plantelor medicinale din flora spontană a RM. 
Tipul proiectului: Proiect bilateral MOLDOVA – GERMANIA( nr. de înregistrare 300.GA).
Termen de realizare: 2010.
Conducătorul proiectului: DUCA Maria, membru cor., dr. hab. biol. (Moldova)/ Frieder Müller-Uri, dr. (Germania)

Executori:
Duca Maria – cercet. şt. coord., dr. hab.; Port Angela – cercet. şt., dr.; Reva Veaceslav- cercet. şt. sup., dr. hab.; Mîrza Mihail - cercet. şt. sup., conf. univ.; Leviţchi Alexei – cercet. şt. sup., dr.; Budeanu Oleg – cercet. şt., dr.; Popa Maia - contabil.

Metode de cercetare:
Biochimice (cromatografia TLC, HPLC), bioinformatice (baze de date), botanice (determinarea plantelor).

Obiectivele proiectului:

 • Identificarea speciilor de plante medicinale din flora spontană a RM.
 • Colectarea materialului biologic şi obţinerea probelor experimentale.
 • Analiza biochimică a metaboliţilor secundari din plantele medicinale autohtone.
 • Diseminarea datelor obţinute.

Rezultatele ştiinţifice obţinute:
S-a efectuat sinteza şi analiza informaţiei actuale privind diversitatea plantelor medicinale şi a potenţialelor utilizări în profilaxie, fitoterapie, cosmetologie. S-au studiat bazele de date mondiale privind accesibilitatea şi nivelul informativ referitor la plantele medicinale din flora spontană a RM. Rezultatele obţinute scot în evidenţă prezenţa compuşilor cardenolidici în 3 plante colectate din flora spontană a R. Moldova. Analizând componenţa calitativă a cardenolidelor în aceste plante am stabilit prezenţa lanatosidului B în plante din familii diferite Adonis vernalis şi Euonimus verucoza. Au fost depistate cardenolide de interes farmaceutic. În probele cercetate am depistat cantităţi de cardenolide suficiente pentru necesităţi farmaceutice. A fost creată o bază de date cu acces liber pe adresa www.plante.asm.md, cu referinţe la sistematică, areal, substanţe biologic active, acţiuni terapeutice etc.

Proiecte pentru tineri cercetători

19.80012.05.08F

19.80012.05.08F – Efectul imediat al fitoparazitului Orabanche cumana Wallr asupra florii-soarelui (Helianthus annuus L.)
Tipul proiectului: Proiect pentru tineri cercetători 
Termen de realizare: 2019.
Conducătorul proiectului: MARTEA Rodica, dr.

Executori:
Martea Rodica conducător de proiect; Mutu Ana, cercet. şt.; Tabără Olesea, cercet. şt.; Ciobanu Zinaida, laborant-superior; Chiorescu Maria, laborant-superior.

13.819.14.12A

13.819.14.12A – Expresia genelor implicate în răspunsul defensiv al florii-soarelui la mana (Plasmopara halstedii F. Berl et de Toni)
Tipul proiectului: Proiect pentru tineri cercetători (nr. de înregistrare – 456 IND_TC).
Termen de realizare: 2013-2014.
Conducătorul proiectului: ȘESTACOVA Tatiana, dr.

Executori:
Şestacova Tatiana conducător de proiect,, cercet. şt.; Rotarenco Victoria, cercet. şt. sup.;   Nechifor Victoria, cercet. şt.; Calmîş Ana, cercet. şt.; Tabără Olesea, Darii Mariana, laborant.

Metode de cercetare:
Cercetările preconizate se vor realiza prin aplicarea unui complex de instrumente bioinformatice şi baze de date: NCBI, Gene Expression Atlas, Gene Ontology, PRGdb, BLAST, Clustal W etc. De asemenea, pentru design-ul experimental al primerilor va fi utilizat soft-ul special: programul Primer3, OligoAnalyser etc.
Tehnicile de analiză vor include: extragerea şi purificarea ARN-ului cu TRI Reagent, determinarea spectrofotometrică a concentraţiei şi calităţii probelor, electroforeza probelor de ARN în condiţii denaturante, tratarea probelor cu ADNaza, obţinerea ADNc prin revers transcripţie, amplificarea în timp real prin reacţia de polimerizare în lanţ, electroforeza  ADN-ului etc.

Obiectivele proiectului:

 • Analiza bazelor de date genomice (NCBI, EMBL, PRGdb ş.a.) privind genele implicate în rezistenţa specifică şi nespecifică, în vederea design-ului experimental al primerilor;
 • Evaluarea prezenţei genelor de rezistenţă specifică Pl prin screening, cu ajutorul markerilor moleculari;
 • Obţinerea eşantioanelor de ARN din plantele infectate cu mana şi control;
 • Obţinerea eşantioanelor de ADNc prin revers-transcripţie;
 • Estimarea nivelului de expresie a genelor de interes prin tehnica PCR-ului cantitativ.

Rezultatele ştiinţifice obţinute:
Screening-ul molecular a genelor Pl1 și Pl6 la 117 genotipuri de floarea-soarelui a pus în evidență 46 de genotipuri rezistente la șase rase de mană.
Se recomandă 5 linii materne și 23 linii paterne pentru a fi utilizate în obținerea combinațiilor hibride rezistente la mană.
Infectarea cu mană a modificat diferențiat expresia unor gene ce codifică enzime antioxidante și componente esențiale a rezistenței sistemice dobândite (RSD)  în funcție de gradul de atac.
S-a demonstrat că nivelul mediu și sporit de infecție este corelat pozitiv cu expresia genei  non pathogenesis related 1 (NPR1), iar intensitate slabă a infecției este determinată de  reacție de răspuns rapidă a plantei la atacul manei, asigurată de sporirea activității genei factorului de transcripție Why1(Whirly 1.)

 

11.819.09.15A

11.819.09.15 A UDaCoT – instrument de colectare a datelor biologice elaborat în cadrul UnAŞM.
Tipul proiectului: Proiect independent pentru tineri cercetători (nr. de înregistrare 379.IND).
Termenul de realizare: 2011-2012.
Director de proiect: LEVIŢCHI Alexei, dr. biol.

Executori:
Alexei Leviţchi, dir. de proiect, dr.; Rodica Martea, cercet. şt. stagiar, drd.; Daniela Abduşa, cercet. şt. stagiar, drd.; Tatiana Şestacova, cercet. şt. stagiar, drd.; Lidia Dragomir, cercet. şt. stagiar; Ana Babii, cercet. şt. stagiar; Igor Beleţchii, cercet. şt. stagiar; Andrei Cibotari, cercet. şt. stagiar; Alina Antoci, cercet. şt. stagiar; Alexandru Leviţchii, cercet. şt. stagiar; Filipp Gîncota, inginer programator coordonator; Dan Şchiopu, tehnician.

Obiectivele proiectului:

 • Identificarea sferelor cu interes major în ştiinţele vieţii din RM.
 • Determinarea bazelor de date din care vor fi extrase informaţii.
 • Elaborarea metodologiei de extragere şi reprezentare a informaţiei.
 • Studiul ontologic al rezultatelor extrase.
 • Elaborarea raportului primar asupra sferelor de interes identificate.

Rezultatele ştiinţifice obţinute:
UDaCoT – UnASM Data Collecting Tool este prima elaborare în domeniul bioinformaticii din Republica Moldova. Instrumentul UDaCoT este o elaborare intraramurală, referindu-se atît la ştiinţele biomedicale, cît şi la informatică, fiind destinat, în primul rînd, facilitării căutării informaţiilor pentru un şir de domenii de interes în baza cuvintelor-cheie prestabilite. Căutarea se face în anumite baze de date generale şi/sau specializate. Informaţiile obţinute sunt stocate local, fiind prezentate în formă grafică şi/sau tabelară. UDaCoT reprezintă un serviciu cu acces on-line pentru întreaga comunitate ştiinţifică şi de profil şi permite evidenţierea dinamicii acumulării datelor pentru temele propuse, rezultatele pot fi diseminate prin publicarea periodică a reviurilor în formă electronică şi/sau ca articole în reviste de profil din ţară.

Proiecte pentru procurarea de echipamente

11.220.10.05A

11.220.10.05A Investigarea potenţialului de rezistenţă la stresul biotic a diferitor genotipuri de floarea-soarelui (Helianthus annuus L.).
Tipul proiectului: Proiect pentru procurare de echipament (nr. de înregistrare – 384.E).
Termenul de realizare: 2011.
Conducătorul proiectului: GLIJIN Aliona, doctor în biologie, conferenţiar universitar.

Executori:
Glijin Aliona, dr., şef lab., director de proiect; Leviţchi Alexei, dr., şef lab.; Budeanu Oleg, dr., cercet. şt. coord.; Port Angela, dr., şef lab.; Rotarenco Victoria, dr., cercet. şt. sup.; Ţapu Lucia, drd., cercet. şt. stag.; Martea Rodica, drd, cercet. şt. stag.; Şestacova Tatiana, drd., cercet. şt. stag.; Nechifor Victoria, drd., cercet. şt. stag.; Balan Victoria, drd., cercet. şt. stag.; Mîţa Elena, drd., cercet. şt. stag.; Calmîş Ana, master, cercet. şt. stag.; Abduşa Daniela, mast., cercet. şt. stag.; Dragomir Lidia, mast., cercet. şt. stag.; Acciu Adriana, stud., lab. sup.; Popa Maia, cont. coord.

Obiectivele proiectului:
Procurarea echipamentului adiţional, strict necesar în efectuarea cercetărilor la nivel molecular va permite realizarea următoarelor obiective:

 • Studiul mecanismelor genetice şi fiziologice de rezistenţă a plantelor faţă de agenţii fitopatogeni şi analiza bazelor de date privind genele de rezistenţă;
 • Evaluarea frecvenţei de infectare a plantelor de floarea-soarelui cu rugină, lupoaie în condiţii naturale şi colectarea probelor experimentale;
 • Obţinerea eşantioanelor de ADN;
 • Screening-ul genotipurilor în baza marcherilor moleculari asociaţi cu rezistenţa la rugină, lupoaie.

 

Rezultatele obţinute:
Au fost obţinute rezultate referitoare la frecvenţa de infectare a florii-soarelui cu rugină. S-a determinat intensitatea şi gradul de atac a cinci linii diferenţiatoare de floarea-soarelui rezistente la rasele D, E, F şi G.
Au fost identificate genele şi elaboraţi primerii potriviţi pentru efectuarea screening-ului molecular a rezistenţei la rugină şi lupoaie.

Echipament procurat:

 • Aparat vertical pentru electroforeza proteinelor (în complet cu sursa electrică), CONSORT;
 • Cameră de cultivare a plantelor cu sistem reglabil de temperatură şi iluminare, FRIOCELL;
 • Sistem de fotodocumentare geluri, UVITEK UVISAVE HD2 HOOD.

 

10.817.05.02AE

10.817.05.02AE – Laboratoare de Instruire-Cercetare în baza instrumentelor Virtuale.
Tipul proiectului: Proiect pentru procurare de echipament cu IFA al AŞM (nr. de înregistrare – 381.INST).
Termenul de realizare: 2010.
Conducătorul proiectului: CULIUC Leonid, membru cor., dr. hab. şt. fizico-matematice.

Executori:
Achimova Elena, sef laborator, dr. în fiz., Gherman Corneliu, cercet. şt. coord., dr. în fiz., Abaşkin Vladimir, cercet. şt. coord., dr. în fiz., Colev Andrei, cercet. şt., Levcenco Serghei, cercet. şt. sup., dr. în fiz., Gurieva Galina, cercet. şt., Anghel Sergiu, doctorand.

Metode de cercetare:
Pachetul de bază LabVIEW; setul de module pentru măsurare; colectarea, păstrarea şi încărcarea fişierelor cu date experimentale; măsuri reale cu suportul senzorilor exteriori şi ghidarea proceselor cu ajutorul motoarelor, camerelor de luat vederi, releelor, supapelor, robinetelor; simularea experimentelor virtuale, lucrărilor de laborator, proceselor tehnologice cu ajutorul computerelor.

Obiectivele proiectului:

 • Automatizarea proceselor de instruire şi experimentare.
 • Apropierea procesului  educaţional de cel de cercetare ştiinţifică prin utilizarea instrumentelor Virtuale în LabVIEW.

 

Rezultatele obţinute:
Instrumentele Virtuale au permis sporirea productivităţii şi micşorarea costului rezolvării problemelor de automatizare prin utilizarea unor sisteme de programare relativ simple şi flexibile în baza mediului de programare grafică LabVIEW şi a modulelor de utilaje pentru colectarea datelor şi dirijarea utilajelor. Pachetul LabVIEW permite utilizatorilor crearea instrumentelor Virtuale de măsurare cu diferite grade de complexitate şi aranjarea acestora în biblioteca proprie. Sistemul posedând o bibliotecă bogată de module (modele) ale mijloacelor de măsurare, componentelor şi blocurilor separate permite redactarea şi reglarea instrumentelor Virtuale prin mijloace simple şi comode şi asigură lucrul cu instrumentele de măsurat reale, module şi semnale.

Echipament procurat:

 1. Computer de laborator: CASE: 400w, front: 2 USB, IEEE-1392 + audio, CPU: 2 nuclee, 2,7 GHz, RAM:3 Gb DDRII, HDD: 250 Gb, VIDEO: 512 M DDR3, 256 bit, UNITATE OPTICĂ: DVD + -RW-, DL KEYBOARD/MOUSE: standard + mouse pad, Monitor 19" TFT
 2. Complex computerizat de echipamente pentru montarea lucrărilor de laborator la fizica modernă în baza instrumentelor cu suport LabView.