Procesul de instruire

Procesul de instruire la studii superioare de doctorat se realizează  la forma de învățămînt cu frecvență și cu frecvență redusă , durata studiilor  este  respectiv de  3 și 4 ani.

Programul de doctorat include un program de pregătire bazat pe studii superioare avansată și un program individual de cercetare.

Studiile superioare de doctorat se încheie cu susținerea tezei de doctor.