Prezentarea burselor DAAD și OeAD

La USDC a avut loc prezentarea burselor și oportunităților educaționale oferite de Serviciul German de Schimb Academic, reprezentat de dr. Josef SALLANZ și Agenția Austriacă de Cooperare Internațională în Educație şi Cercetare, reprezentată de dr. Horea BALOMIRI. La ședință au participat studenți, masteranzi, doctoranzi, tineri cercetători și cadrele didactice din cadrul USDC și institutele AȘM.

ro