Președintele Asociației Internaționale a Florii-soarelui, prof. Yalçin KAYA - Doctor Honoris Causa al Universităţii Academiei de Ştiinţe a Moldovei

La 1 mai 2014, a avut loc Ședința Festivă a Senatului Universității Academiei de Științe a Moldovei de înmânare a însemnelor de Doctor Honoris Causa al UnAȘM domnului Yalçin KAYA, conferențiar universitar, doctor în biologie, președintele Asociației Internaționale a Florii-soarelui, vice-director al Universității din Trakya, Turcia, director al Centrului de Cercetare în domeniul Fitotehniei. 
La ceremonia solemnă a fost prezentă conducerea Universității Academiei de Științe, rectorul Universității din Trakya (Turcia), domnul Yener YÖRÜK, profesor, doctor în științe medicale, academicieni, directori ai Institutelor AȘM, reprezentanți ai cercurilor academice a Republicii Moldova, membrii Senatului UnAȘM, doctoranzi. 
Onorificul titlu i-a fost acordat domnului profesor KAYA prin decizia unanimă a Senatului din 16 decembrie 2013 pentru rezultate remarcabile în cercetarea și dezvoltarea științei, contribuția Domniei sale în aprofundarea cunoștințelor în domeniul științelor agricole și biologice, precum şi pentru extinderea și consolidarea relaţiilor științifice moldo-turce. 
Ceremonia festivă a fost prezidată de academicianul Maria DUCA, Rector al UnAŞM, care a subliniat onoarea deosebită de a-l primi în comunitatea Universităţii Academiei de Ştiinţe pe înaltul oaspete. Tradiţionalul Laudatio a fost rostit de domnul Alexandru AVDEEV, drd., Șef Secție Relații Internaționale și Informatizare a UnAȘM. În aplauzele celor prezenți, domnului conf. univ. dr., Yalçin KAYA i-au fost înmânate Diploma, mantia şi toca de Doctor Honoris Causa al Universităţii Academiei de Ştiinţe.
În Oratio Gratitudinis, noul Doctor Honoris Causa al UnAŞM Yalçin KAYA, a ţinut să aducă sincere mulţumiri întregii echipe a UnAȘM, savanţilor, cercetătorilor, dar şi celor prezenţi pentru înalta distincţie și notă de apreciere.
În cadrul evenimentului a fost semnat un acord de colaborare între Universitatea Academiei de Științe a Moldovei și Universitatea din Trakya, care prevede, participarea în cadrul unor proiecte comune bilaterale și multilaterale, precum și promovarea mobilității studenților, masteranzilor, doctoranzilor și cadrelor didactice, inclusiv prin intermediul programului MELVANA, oferite de partea turcă (http://mevlana-en.trakya.edu.tr/pages/about-mevlana#.U2dvp4GSyxo).
Ședința festivă a avut loc într-o atmosferă caldă și de o deosebită cordialitate.