Philippe RENAUD

11/20/2014

Joi, 20 noiembrie, la orele 11:00, Institutul de Chimie al AŞM a găzduit un seminar ştiinţific organizat în cadrul proiectului internaţional SCOPES cu tema „Radical mediated modifications of natural products”.

Moderator al şedinţei a fost dr. Veaceslav KULCIŢKI (AŞM). În cadrul seminarului a fost prezentată lecţia publică From Radical Reactions to Natural Product Synthesis de prof. Philippe RENAUD, Universitatea Berna, facultatea de Chimie şi Biochimie, coordonatorul Elveţian al proiectului. Scopul cercetării prezentate este găsirea metodelor şi strategiilor care pot fi aplicate pentru sinteza eficientă a diferitelor clase de produse care au un profil biologic interesant. În cadrul proiectului se urmăreşte creşterea eficienţei sintezei moleculei ţintă prin reducerea numărului etapelor de sinteză, prin descoperirea noilor căi de sinteză, precum și prin utilizarea reactivilor ecologici.

La eveniment au fost prezenţi studenţii şi masteranzii de la Catedra Fizică şi Chimie a UnAŞM, cercetători şi doctoranzi care activează în domeniile chimiei organice şi chimiei-biochimiei compuşilor naturali.