Parteneriat academic moldo-american...

În perioada 2-8 decembrie 2015, Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei a fost vizitată, de doamna dr. Isgouhi Kaloshian, profesor în Departamentul Genetică şi Nematologie, Universitatea California, Riverside, SUA.
Doamna profesor Kaloshian, personalitate cu renume în comunitatea academică, a fost invitată de către conducerea universității în scopul organizării unei serii de activități menite să dezvolte excelența în cercetare.
Atelierul de lucru “Tehnici de transformare a markerului RAPD în marker SCAR”, destinat doctoranzilor și cercetătorilor UnAȘM, a inclus un șir de lecții practice și teoretice în domeniul biologiei moleculare, focusate, în special, pe obținerea competenţelor de clonare a fragmentelor de ADN şi obţinerea de markeri specifici. Pe parcursul vizitei au fost organizate cîteva mese rotunde, principalele tematici abordate, fiind aplicarea tehnicilor moderne intru elucidarea mecanismelor de interacțiune a florii-soarelui cu  fitopatogenul devastator lupoaia, dar și extinderea relațiilor de colaborare cu Universitatea California.
Studenţii și masteranzii UnAȘM au avut oportunitatea de a se familiariza cu informații recente privind mecanismele de rezistență a plantelor față de agenții patogeni, asistînd la prelegerea publică  „Unraveling how aphids and associated microbes modulate plant imunity”, prezentată de dna profesor Kaloshian.

ro