PĂDURARU Galina

GRAD ŞTIINŢIFIC
Doctor în filologie (specialitatea 10.02.19 – Lingvistică contrastivă), conferenţiar universitar.

DIRECŢII DE CERCETARE
Caracterul arbitrar şi nonarbitrar al semnului lingvistic, limba şi societatea, influenţa mediului ambiant (demografic) asupra dezvoltării/ non dezvoltării unei limbi naturale, factorii interni şi externi şi rolul lor în evoluţia limbii.

PUBLICAŢII
Păduraru Galina, Paradigmele științei. Culegere. Chișinău, 2017.
Păduraru G. Sociolingvistica. Suport de curs. Biotehdesign. Chişinău, 2016. 
Păduraru G. Contribuţii la analiză contrastiv-tipologică. Biotehdesign. Chişinău, 2015. 
Păduraru G. Verbele affectuum: încercare de delimitare. În: Probleme actuale de lingvistică română. Chişinău, 2014.
Păduraru G. Introducere în lingvistică. Suport didactic. Chişinău, 2011. (În colaborare)
Academicieni ai AŞM. Ediţia a II-a. Chişinău, Universitatea Academiei de Ştiinţe, 2011. (Responsabil de ediţie)
Elemente de morfosintaxă contrastivă. Chişinău, 2010. (În colaborare)

DATE DE CONTACT
E-mail: [email protected]