Oportunități de angajare

Absolvenţii  au perspective de angajare în calitate de cercetători în centre academice, farmaceutice, de mediu, laboratoare  clinice şi de diagnostic, laboratoare din sectorul sănătăţii publice etc. Absolvenţii pasionaţi de cercetare pot continua investigaţiile în cadrul studiilor de doctorat  la UnAŞM, institutele de cercetare ale Academiei de Ştiinţe a Moldovei şi diverse structuri / organizaţii ce ţin de specialitatea respectivă. În cazul solicitării modulului psiho-pedagogic, absolventul specialităţii Biologie Moleculară poate activa şi în calitate de profesor de biologie în gimnaziu şi liceu.

Organizații și laboratoare cu activități conexe specialității Biologie și Biologie moleculară

Grădina Botanica (Institut)
Institutul de Ecologie şi Geografie
Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie
Institutul de Genetică şi Fiziologie a Plantelor
Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie
Institutul de Protecţie a Plantelor şi Agricultură Ecologică
Institutul de Zoologie

Laboratoare de analize medicale

Laboratoare pentru teste ale acidului dezoxiribonucleic (ADN)

Laboratoare ştiinţifice pentru criminalistică

Laboratoare patologice

 

Absolvenţii

  • specialităţii Ecologie pot fi angajaţi în calitate de ecologi; inspectori; manageri în protecţia mediului; manageri ecologi în cadrul întreprinderilor; ingineri în protecţia mediului; cercetători în centre academice, ecologice, de mediu, laboratoare din sectorul sănătăţii publice etc., îşi pot continua investigaţiile în cadrul studiilor de doctorat la UnAŞM, institutele de cercetare ale Academiei de Ştiinţe a Moldovei şi diverse structuri / organizaţii ce ţin de specialitatea respectivă. În cazul solicitării modulului psiho-pedagogic, absolventul specialităţii Ecologie poate activa şi în calitate de profesor de biologie în gimnaziu şi liceu.
  • specialităţii Geografie  pot fi angajaţi în centre academice, geografice, de mediu, agenţii turistice etc., îşi pot continua investigaţiile în cadrul studiilor de doctorat la UnAŞM, institutele de cercetare ale Academiei de Ştiinţe a Moldovei şi diverse structuri / organizaţii ce ţin de specialitatea respectivă. În cazul solicitării modulului psiho-pedagogic, absolventul specialităţii Geografie poate activa şi în calitate de profesor de geografie în gimnaziu şi liceu.
  • programului de masterat Ştiinţe ale Mediului îşi vor continua cercetările în cadrul studiilor de doctorat în institutele de cercetare ale AŞM sau vor activa în calitate de cercetători ştiinţifici în laboratoarele de cercetare ale Institutelor de profil din cadrul AŞM.

Instituţii şi organizaţii cu activităţi conexe la specialitatea Ecologie, Geografie şi programului de masterat Ştiinţe ale Mediului

Grădina Botanică (Institut), AŞM
Institutul de Ecologie şi Geografie, AŞM
Institutul de Protecţie a Plantelor şi Agricultură Ecologică, AŞM
Institutul de Geologie şi Seismologie, AŞM

Ministerul Mediului (direcţiile de profil)

Inspectoratul Ecologic de Stat
Inspecţiile ecologice (în toate centrele raionale din republică)

Serviciul Hidrometoerologic de Stat cu Reţeaua Naţională de Observaţii din teritoriu
Serviciul Piscicol cu subdiviziunile sale disconcentrate în teritoriu

Rezervaţiile naturale din republică

Agenţia Naţională de Reglementare a Activităţilor Nucleare şi Radiologice
Agenţia pentru Geologie şi Resurse Minerale
Agenţiile Ecologice Chişinău, Bălţi, Cahul, UTA Găgăuzia
Agenţia „Apele Moldovei” cu întreprinderile şi organizaţiile din teritoriu (http://www.apelemoldovei.gov.md/pageview.php?l=ro&idc=160)

Întreprinderea de Stat „ Expediţia Hidro – Geologică din Moldova”