Omagiu adus Universității de Stat „Dimitrie Cantemir”

Prin omagiul scris, Universitatea de Stat ”Dimitrie Cantemir” (USDC),  la  a XIII-a a SA aniversare, transmite întregii comunități academice sincere și meritate felicitãri pentru performanțele științifice și educaționale atinse, însoțite de urarea de a persevera în această lăudabilă tradiție, reflectată ”in corpore” în această instituție de învățământ superior, performant.

Statutată prin Carta universitară, USDC, reflectă rânduri de neşters ce se aştern în palmaresul unui templu de învăţământ superior, care-și continuă a păstra mereu ca deziderat educaţia şi instruirea tinerei generaţii întru pregătirea lor pentru toate domeniile infrastructurii naționale.

Fiind o instituţie cu istorie tânără și selecte tradiţii, în cea de-a XIII-a aniversare, Universitatea de Stat ”Dimitrie Cantemir”, a fost şi rămâne un promotor al valorilor educației și instruirii alese, ce presupun competenţă profesională omnidirecționată, armonizarea interesului individual cu cel comunitar și national, deschiderea către mediul științific cu implicarea reciproc avantajoasă, aderare și adaptare la standardele europene în educaţie, cercetare şi inovare.

Imperativul epocii moderne în învăţământul superior prescrie integrarea procesului educaţional şi a celui investigaţional. Un aport semnificativ al Universităţii de Stat ”Dimitrie Cantemir”, pe parcursul a 13 ani la nivel national, se atestă în pregătirea studenților, masteranzilor, doctoranzilor în cele mai relevante domenii ce alcătuie formarea infrastructurii Republicii Moldova ca stat de drept.

Astfel, azi, 27 aprilie, 2020, zi aniversară pentru toți cei care și-au adus aportul întru fundamentarea, consolidarea și promovarea imaginii USDC  prin integrarea educației, ştiinţei şi inovării, dezvoltarea excelenței în instruire și cercetare, afirmarea culturii şi activismului civic, rejustifică o dată în plus misiunea universității.

La mulți ani Universității de Stat ”Dimitrie Cantemir”, la mulți ani celor ce în continuare transmit cunoştinţe în procesul de formare profesională a specialiștilor, afirmarea studenților și membrilor comunității universitare în domeniul ştiinţelor fundamentale, aplicate prin programe de studii de înaltă calitate la toate ciclurile şi formele pregătirii universitare şi postuniversitare.