Matematica

Matematica

Promoția 2009-2012

Elena Rău profesor de matematică,  LT ”M.Kogîlniceanu”

Diana Bodrug  inginer programist UnAȘM

Promoția 2010-2013

Victor Aslanov - activează în calitate de funcţionar public în cadrul Consiliului Raional Dubăsari

Coliban Andrei - masterand, programator în cadrul Phoenix Digital, Web Developer.

Gancev Alexandr - masterand, programator în cadrul Phoenix Digital, Web Developer.

Promoția 2012-2015

Macari Dorin - cercetător ştiinţific în cadrul  Institutului  de Matematică și Informatică

Promoția 2013-2016

Ghereg Veronica - cercetător ştiinţific în cadrul  Institutului  de Matematică și Informatică”

Promoția 2015-2018

Reuniuni ale absolvenților

2017