JUC Victor

GRAD ŞTIINŢIFIC
Doctor habilitat în politologie (specialitatea 12.00.04 – Teoria şi istoria relaţiilor internaţionale şi dezvoltării globale), profesor universitar.

DIRECŢII DE CERCETARE
Filosofia politică, bioetica, filosofia socială, teoria grupurilor socio-politice de interese şi presiune, morală şi politică, securitate naţională, dezvoltare durabilă, noosferizare, globalizare, bioetizare, aspecte politice ale bioeticii.

PUBLICAŢII
Beniuc Valentin, Juc Victor, Factorul confesional în relaţiile internaţionale. Chişinău: CEP USM, 2008.
Juc Victor, Edificarea relaţiilor internaţionale postrăzboi rece: aspecte teoretico-metodologice şi replieri geostrategice. Chişinău: Sirius SRL, 2011. Ciumac Svetlana, Juc Victor, The european option of the Republic of Moldova / scientific coord. Moraru Victor. Chişinău: Sirius SRL, 2012.

DATE DE CONTACT
E-mail: [email protected]