Instruire

Tutoriat

 • Consultanţă în selectarea traseului educaţional individual de către studenţii ciclului I
 • Co-tutelare în elaborarea şi realizarea tezelor de licenţă, masterat, doctorat

Tematica orientativă a tezelor de licenţă şi masterat

 • identificarea marcherilor moleculari lincaţi cu caractere economic valoroase (restaurarea  fertilităţii, heterozis, rezistenţă la stresul biotic şi abiotic etc.);
 • particularităţi  fiziologo-biochimice a diferitor populaţii geografice de paraziţi;
 • implicarea enzimelor oxidative în răspunsul defensiv al plantelor;
 • aspecte histo-anatomice la nivelul diferitor organe vegetale în condiții de stres biotic;
 • efectul agenților patogeni asupra compoziției biochimice a semințelor plantelor de interes economic.

Seminare şi lecţii practice

 • Particularitățile izolării proteinelor. Strategia și tactica purificării proteinelor
 •  Determinarea activității enzimatice. Calcularea activității enzimelor
 • Cuantificarea proteinelor. Metoda Bradford
 • Particularitățile separării electroforetice (1-D și 2-D)
 • Electroforeza uni- și bidimensională a proteinelor
 • Evaluarea electroforegramelor