Instruire

Tutoriat

 • Consultanţă în selectarea traseului educaţional individual de către studenţii ciclului I
 • Co-tutelare în elaborarea şi realizarea tezelor de licenţă, masterat, doctorat
 • Colaborare interuniversitară în scopul unei mobilităţi reale şi abilităţi competitive a viitorilor specialişti

Tematica orientativă a tezelor de licenţă şi masterat

 • Expresia spaţio-temporală a genelor  la diferite specii de plante de interes economic
 • Variabilitatea genetică  intra- şi interspecifică la plante
 • Aspecte de elucidare a interacţiunii nucleu – citoplasmă la nivel fiziologic şi genetico-molecular
 • Amprentarea genetică în certificarea soiurilor, protecţia dreptului de autor etc.
 • Utilizarea marcherilor moleculari în identificarea rezistenţei plantelor la factorii biotici şi abiotici
 • Selecţia asistată de marcheri moleculari
 • Bioinformatica în experimentul biologic. Utilizarea băncilor de gene, instrumentelor şi programelor bioinformatice  în studiul structurii şi funcţiei genelor

Seminare şi lecţii practice

 • Tehnici de izolare a acizilor nucleici. Avantaje şi dezavantaje
 • Securitatea biologică –cadru legislativ, reguli generale de organizare a activităţii de laborator
 • Tehnici de sterilizare – element decisiv al proiectului experimental de succes
 • Metode de separare şi identificare a acizilor nucleici 
 • Design-ul experimental al primeri-lor
 • Polimorfismul genetic –tehnici de analiză, domenii de interes fundamental şi aplicativ
 • Analiza calitativă şi cantitativă a transcripţilor
 • Testarea plantelor modificate genetic