Instruire

Tutoriat

 • Consultanţă în selectarea traseului educaţional individual de către studenţii ciclului I
 • Co-tutelare în elaborarea şi realizarea tezelor de licenţă, masterat, doctorat

Tematica orientativă a tezelor de licenţă şi masterat

 • Analiza bioinformatică a anumitor gene şi procese biologice
 • Analiza expresiei genelor  la diferite specii de plante de interes economic
 • Analiza explorativă a funcţiilor unor gene implicate în diverse maladii
 • Reţele de gene implicate în procese biologice de interes
 • Analiza comparativă a bazelor de date biologice
 • Amprentarea genetică în certificarea soiurilor, protecţia dreptului de autor etc.
 • Selecţia asistată de marcheri moleculari
 • Investigarea fenomenelor biologice prin intermediul tehnologiilor informaţionale
 • Elaborarea de sisteme informaţionale

Seminare şi lecţii practice

 • Bioinformatica - direcţii de cercetare
 • Limbajele de programare orientate pentru bioinformatică
 • Principii de căutare a informaţiilor din bazele de date
 • Analiza expresiei genelor
 • Analiza filogenetică
 • Design-ul experimental al primeri-lor
 • Elaborarea reviului sistematic pentru ştiinţele biomedicale
 • UDaCoT – instrument de colectare a datelor biologice