Formular de înregistrare la Conferința studenților și masteranzilor ”Viitorul ne aparține”, ed. a X-a, 2020”