FILIP Galina

FUNCȚIA DIDACTICĂ
Lector universitar.

DIRECŢII DE CERCETARE
stilistica limbii engleze, clasificarea stilistică a vocabularului, mijloacele expresive şi procedeele stilistice, stilistica lexicală, morfologică, sintactică şi fonologică.

DATE DE CONTACT
E-mail: [email protected]