Carta europeană a cercetătorilor şi Codul de conduită pentru rectrutarea cercetătorilor

La data de 6 februarie 2014 conducerea Universităţii Academiei de Științe a Moldovei a semnat Declaraţia de aderare la Carta europeană a cercetătorilor şi Codul de conduită pentru recrutarea cercetătorilor, prin care a recunoscut importanța principiilor acestora și și-a asumat angajamentul de a le implementa. 
Carta Europeană a Cercetatorului și Codul de Conduită privind Recrutarea Cercetatorilor au fost adoptate de Comisia Europeană la 11 martie 2005 și constituie elementele de bază ale politicii Uniunii Europene ce vizeaza creșterea atractivității profesiei de cercetator, privită ca o componentă esențială a strategiei de stimulare a dezvoltarii economice și a ratei de angajare a forței de muncă înalt calificate la nivel european. Cele două documente specifică rolurile, responsabilitățile şi prerogativele cercetătorilor şi angajatorilor.
Carta şi Codul conţin 40 de principii şi condiţii generale care sunt structurate pe patru dimensiuni:

  1. Aspecte etice şi profesionale;
  2. Recrutare;
  3. Condiţii de muncă şi securitate socială;
  4. Training.

În cadrul Universității Academiei de Științe a Moldovei a fost realizată o analiză a cadrului normativ și a practicilor existente în vederea corespunderii acestora cu prevederile Cărții Europene a Cercetătorilor şi Codului de Conduită pentru Recrutarea Cercetătorilor și a fost elaborat Raportul privind strategiile de Resurse Umane pentru încorporarea Cartei Europene a Cercetătorilor şi a Codului de Conduită  în Recrutarea de Cercetători

La 9 decembrie 2014, Comisia Europeană a acordat Universităţii Academiei de Ştiinţe a Moldovei LOGO-ul „EXCELENŢA ÎN CERCETARE”

În conformitate cu Strategia de Resurse Umane pentru încorporarea Cartei Europene a Cercetătorilor şi a Codului de Conduită în Recrutarea de Cercetători, evoluția procesului de implementare a principiilor Codului și Cartei a fost examinată de către Comitetul de Monitorizare și discutată, la fiecare șase luni, în cadrul ședințelor Senatului universitar. Raportul de autoevaluare final și noile acțiuni planificate au fost discutate și aprobate de Senatul Universității la 17 noiembrie, 2016.