Emil Constantinescu - Doctor Honoris Causa al Universităţii Academiei de Ştiinţe a Moldovei

La 31 martie 2011, în Sala de conferinţe a Bibliotecii Ştiinţifice Centrale ,,Andrei Lupan” a Academiei de Ştiinţe, s-a desfăşurat festivitatea de înmânare a însemnelor de Doctor Honoris Causa al Universităţii Academiei de Ştiinţe a Moldovei, dr. în geologie, profesor universitar, preşedintele României (1996-2000), Emil CONSTANTINESCU. Onorificul titlu i-a fost acordat excelenţei sale prin decizia senatului din 19 aprilie 2010 pentru rezultate remarcabile în dezvoltarea ştiinţei geologice şi umaniste, precum şi pentru aprofundarea şi consolidarea relaţiilor moldo-române.

Ceremonia festivă a fost prezidată de prof. univ., m. c. Maria DUCA, Rector UnAŞM, care a subliniat onoarea de a-l primi în comunitatea Universităţii Academiei de Ştiinţe pe Profesorul, Doctorul  Emil Constantinescu, fiind primul Doctor Honoris Causa al acestei instituţii. Tradiţionalul Laudatio a fost rostit de prof. univ. Victor Moraru, directorul Institutului de Ştiinţe Politice şi Integrare Europeană.

În aplauzele publicului, dlui Emil Constantinescu i-au fost înmânate Diploma, mantia şi toga de Doctor Honoris Causa al Universităţii Academiei de Ştiinţe.

Prof. Emil Constantinescu le-a mulţumit tuturor celor prezenţi la ceremonie, menţionând: ,,Sentimentul care mă copleşeşte acum este emoţia, pentru că indiferent de ce recunoaşteri sau satisfacţii obţii în viaţă, ceea ce este mai aproape de suflet vine din locul în care te-ai născut. Iar eu m-am născut în Republica Moldova”. Excelenţa sa a rostit Oratio gratitudinis, intitulat ,,Valorile creştine şi politica, sau meditaţia de pe muntele Măslinilor”.

Mesaje de felicitare i-au adresat: ex-prim-ministrul Republicii Moldova Ion Sturza, ex-preşedintele Republicii Moldova, Petru Lucinschi, Marius Lazurcă, ambasadorul Extraordinar şi Plenipotenţiar al României în Republica Moldova, acad. Gheorghe Duca, preşedintele Academiei de Ştiinţe a Moldovei.

La sfârșitul ceremoniei, doamna Rector UnAŞM, Maria DUCA, a mulţumit tuturor celor prezenţi pentru participare şi susţinere.