Elena AGARWAL

05/06/2015

Marți, 6 mai 2015 în cadrul Programului "50 profesori invitați" în sala Senatului a Universității Academiei de Științe a Moldovei s-a desfășurat prelegerea publică cu genericul ”Dezvoltarea energetică durabilă pentru Republica Moldova”. Lecția a fost susținută de dna Elena Agarwal, senior research associate la Lawrence Berkeley National Laboratory (University of Clifornia, USA).
În cadrului acestui eveniment au fost discutate probleme actuale ce ţin de problemele energetice la nivel global, tendințele mondiale ale științei contemporane în vederea rezolvării crizei energetice.
La eveniment au participat colaboratori ai Universității Academiei de Științe a Moldovei, studenți, masteranzi şi doctoranzi. 
Exprimăm sincere mulţumiri doamnei Elena Agarwal pentru prelegerea susţinută.